Elektronsko bankarstvo

Unesite svoje pristupne podatke

 

Sigurnost Sigurnost

Union banka d.d. Sarajevo nikada od klijenata ne zahtijeva korisničke podatke putem SMS-a ili e-maila, osim kôda za autentikaciju. Ukoliko ste dobili SMS poruku ili e-mail u kojem se od Vas, u ime Banke, traže korisnički podaci, molimo Vas da PRIJAVITE POKUŠAJ PREVARE pozivom na broj +387 33 561 403.